Kraso klub Detva

MR Štefánika 59, 96212 Detva

IČO: 42197431

Mobil: 0908 289 683
E-mail: krasoklubdetva@krasoklubdetva.sk

Bankové spojenie
IBAN: SK2602000000003188500253
BIC: SUBASKBX